Obrazy nowoczesne

Kategorie

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie

Promocje

Wszystkie promocje

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

rara.pl

 

 

§ 1
SŁOWNIK POJĘĆ

Sklep internetowy - serwis www należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną rara.pl, umożliwiający dokonywanie zakupów, za pośrednictwem Internetu.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej w sposób bezpośredni z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży.

Sprzedawca - firma, będąca właścicielem strony internetowej – rara.pl:

RARA Włodzimierz Matlak
ul. Ignacego Krasickiego 46
32-600 Oświęcim
NIP: 5491036227

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu rara.pl i określa zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym rara.pl.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką, dokumentów potwierdzających zakup Towaru.

4. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:
 - Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (RARA Włodzimierz Matlak, ul. Ignacego Krasickiego 46, 32-600 Oświęcim).
- W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i zastosowane w nim przepisy prawa.

5. Każde zamówienie dokonane za pośrednictwem Sklepu rara.pl oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wszystkie warunki zawarte w poniższym Regulaminie, z pominięciem sytuacji, kiedy strony wcześniej postanowiły inaczej.

6. Nazwy producentów i marki fabryczne wykorzystane na stronach Sklepu rara.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§ 3
PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu rara.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego, wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy (nie dotyczy to okresu trwania promocji, podczas których koszt dostawy jest wliczony w cenę Towaru. O promocji oraz okresie jej trwania Klient zawsze jest informowany).

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez dodanie Towaru do koszyka i wypełnienie formularza na stronie rara.pl oraz e-mailowo, na adres rara.art@gmail.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem. Klient może złożyć także zamówienie telefonicznie, dzwoniąc pod numer: (+48) 796-972-378, w godzinach pracy Sklepu (9:00-19:00), w dni robocze.

4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym, rozpoczęcie realizacji zamówienia uzależnione jest od formy płatności:
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
- w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

5. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-19:00)

6. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta, następuje w terminie podanym w opisie Towaru, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT

 

§ 4
KOSZTY DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Opłata za przesyłkę, którą ponosi Klient jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja i doliczana jest automatycznie do kwoty zamówienia. Nie dotyczy to czasowych promocji. W okresach trwania promocji Sklep internetowy rara.pl zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy na niższe lub zniesienie kosztów dostawy. O wszelkich zmianach kosztów dostawy Klient zostanie wcześniej poinformowany.

2. Zakupiony Towar wraz z dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem, na podany przez Kupującego adres.

3. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie rara.pl odbywa się pośrednictwem kuriera UPS.

4. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) kurierem UPS:
 - 31,00 zł brutto - przedpłata

5. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

6. Wysyłki towaru, Sklep internetowy rara.pl realizuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00.

7. W celu uzgodnienia kosztów przesyłki poza granice Polski, z kupującym skontaktuje się nasz handlowiec.

 

§ 5
FORMY PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 - przelewem – przedpłata na rachunek bankowy.

 

§ 6
REKLAMACJA

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta posiadającego status Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

3. W przypadku niezgodności Towaru z umową na mocy art. 10 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 2002 Nr 141 poz. 1176) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, która istniała w chwili dostawy/zakupu Towaru i ujawniła się w ciągu dwóch lat od dnia dostawy.

4. Zgodnie z art. 9 w/w ustawy Klient traci uprawnienia wynikające z niezgodności Towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy.

5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową, jego roszczenia realizowane będą nieodpłatnie a wszelkie poniesione nakłady finansowe będą zwrócone. W tym celu reklamowany Towar wraz z pismem określającym niezgodność jak również oczekiwania dotyczące realizacji reklamacji należy odesłać na koszt Sprzedawcy na adres:
RARA Włodzimierz Matlak,
ul. Ignacego Krasickiego 46, 32-600 Oświęcim

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta związanych z niezgodnością Towaru z umową, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Sprzedawca w terminie tym nie ustosunkuje się do żądania Klienta należy uznać, iż uznał je za uzasadnione.

7. W celu ułatwienia realizacji procesu odstąpienia od umowy Konsument może postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
- wypełnić formularz reklamacyjny, dostępny tutaj
- odesłać formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rara.art@gmail.com
- formularz można także dołączyć do przesyłki wysyłanej przez siebie ze zwracanym Towarem.

8. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§ 7
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22 poz. 271, z późn. zm.), a także według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22 poz. 271, z późn. zm.)

3. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:
RARA Włodzimierz Matlak,
ul. Ignacego Krasickiego 46, 32-600 Oświęcim

4. W celu ułatwienia realizacji procesu odstąpienia od umowy Konsument może postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
- wypełnić formularz odstąpienia, dostępny tutaj
- odesłać formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rara.art@gmail.com
- formularz można także dołączyć do przesyłki wysyłanej przez siebie ze zwracanym Towarem.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt. Koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Zwracany Towar winien być zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7. Koszty Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Sprzedający zobowiązuje się do wypełniania zapisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. Zmiany w Regulaminie wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce "Regulamin", odnoszącej się do adresu:
http://www.rara.pl/content/3-regulamin-sklepu-z-obrazami-nowoczesnymi.

5. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako obowiązującego.

6. Do korzystania ze Sklepu rara.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach:
IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, oraz przeglądarka Safari wraz z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu rara.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2014 roku.